Depalletizer

In het Nederlands: depalletiseersysteem. Machine die volle pallets doos voor doos of laag voor laag kan afstapelen.

Wordt vaak ingezet in systemen waarmee dozen automatisch worden opgeslagen en verzameld.

Depalletizer