Fotocel

Sensor die aanwezigheid van goederen op bijvoorbeeld een rollenbaan of transportband detecteert.

Als de lichtstraal wordt onderbroken, weet het warehouse control systeem dat zich op die positie een pallet of doos bevindt.

Fotocellen vormen een cruciaal onderdeel van automatiseringssystemen, bijvoorbeeld om bepaalde machines aan het werk te zetten.

Fotocel