RFID

Voluit radio frequency identification. Niet te verwarren met RF.

RFID staat voor een technologie waarbij kleine elektronische chips (ook wel tags) via RF communiceren met speciale RFID-antennes of –scanners.

Kan in plaats van barcodes worden gebruikt om ladingdragers en goederen te identificeren, maar is relatief duur.

RFID