Consultancy Jungheinrich
 

Gedegen advies en juiste expertise onmisbaar

Frisse blik op toekomstbestendige logistiek


Stilstand is achteruitgang. Zeker in de logistiek; een wereld die wordt gekenmerkt door de dynamiek van continu veranderende markten. Veranderende omstandigheden vragen om creatieve oplossingen. Een frisse blik en de juiste expertise helpen bij het realiseren van toekomstbestendige processen. Logistieke consultants bieden die frisse blik. Hun advies varieert van een snelle deskundige beoordeling van optimalisatiepotentieel tot een gedetailleerd concept en alles wat daartussen ligt.

“We hebben serieus ruimtegebrek en groeien hier binnenkort uit ons spreekwoordelijke jasje. Kunnen we onze processen optimaliseren of automatiseren, zodat we hier langer kunnen blijven?” “We huren al geruime tijd externe opslaghallen om de groei op te vangen. Nu kunnen we een stuk grond kopen, maar we weten niet wat we precies nodig hebben om onze opslag en processen toekomstbestendig te maken.” “Het wordt voor ons steeds lastiger om aan gekwalificeerd en betaalbaar personeel te komen. Moeten we onze processen misschien automatiseren? En zo ja, waar moeten we dan aan denken?”

Zomaar een greep uit de vele vragen waarmee bedrijven aankloppen bij logistieke consultants. Logistiek is immers dynamisch. Veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld in ordervolumes of orderprofielen, kunnen het lastig maken om kwaliteit en efficiëntie te waarborgen. Laat staan processen verder te optimaliseren en kosten te besparen. Een kortetermijnoplossing is vaak nog wel te bedenken. Maar is die oplossing wel een goede keuze voor de lange(re) termijn? Loont de investering? En hoelang duurt het dan voordat een volgende bottleneck zich voordoet? Gedegen advies is dan gewenst. Want de juiste expertise helpt een duurzame, efficiënte en toekomstbestendige bedrijfsvoering te garanderen.

Duidelijk toekomstbeeld is beste leidraad

Daarbij is het belangrijk het einddoel altijd goed voor ogen te houden. Als u weet waar u heen wilt, is het immers makkelijker om te bepalen welke stappen nodig zijn om dat doel te bereiken. Met andere woorden: het hebben van een duidelijk toekomstbeeld is de beste leidraad om tot de juiste keuzes te komen – ook op de korte termijn. Bovendien helpt een gefundeerde ‘blueprint’ logistieke dwalingen en desinvesteringen te voorkomen.

Logistieke consultants zijn gespecialiseerd in het maken van zo’n blauwdruk. Ze kijken onafhankelijk en zonder oogkleppen naar de vaak specifieke processen. Niet zelden resulteert deze verfrissende blik in nieuwe inzichten en tot dan verborgen kansen. Daarnaast hebben logistieke consultants kennis van de markt en de beschikbare mogelijkheden. Ook zijn ze op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen. En hebben ze ervaring met het optimaliseren van logistieke processen in de meest uiteenlopende branches.

Schets – Analyse – Concept

Een logistiek consultant gaat pragmatisch, stapsgewijs en op maat te werk. Hierbij kunnen drie verschillende adviesfases worden onderscheiden: de schets, de analyse en het concept. Elke stap biedt extra onderbouwing en specificering van de logistieke blauwdruk voor de toekomst.

De schets geeft een overzicht van mogelijke oplossingsrichtingen. Dat begint vrijwel altijd met een analyse van de huidige situatie. Op basis van observaties on site, workshops en aangeleverde data worden de aandachtsgebieden en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een te lage efficiëntie bij het orderpicken van kleingoed, onnodige wachttijden of een tekort aan opslagcapaciteit. De logistieke consultant maakt vervolgens op basis van een deskundige beoordeling een eerste, ruwe kostenberaming per oplossingsrichting en een aanbeveling voor vervolgacties, inclusief een indicatie voor de planning hiervan.

Bij een (aanvullende) analyse worden logistieke (deel)processen onder de loep gelegd en worden ook aspecten als de order- en de voorraadstructuur meegenomen. Goederenstromen – en pieken hierin – worden zorgvuldig geanalyseerd. Net als het type en afmetingen van de ladingdragers, abc-classificaties, en talloze andere facetten. Ook eventuele procesbijzonderheden worden in de analyse meegenomen. De verzamelde data wordt tevens geëxtrapoleerd naar de toekomst, zodat toekomstige magazijnvereisten kunnen worden gedefinieerd. De analyse geldt voor zowel de huidige situatie als voor de geplande situatie.

Op basis van de specifieke wensen en eisen die uit de analyse naar voren komen en een gedegen evaluatie van geïdentificeerde alternatieven, levert een logistiek consultant vervolgens een compleet onderbouwd conceptadvies. Hierin zijn alternatieven tot in detail uitgewerkt voor elk functioneel aspect binnen het toepassingsgebied. Het conceptadvies bevat tevens een vergelijking van de Total Cost of Ownership (TCO) per alternatief.

De best passende alternatieven worden uiteindelijk gecombineerd en aangepast om tot een totaaloplossing te komen. Voor die totaaloplossing levert de logistiek consultant een raming van het investeringsbudget per functioneel gebied of per implementatiestap. Daarnaast bevat het concept de specificaties voor alle benodigde soft- en hardware, een begroting van de FTE-behoefte, de budgettering van operationele kosten en TCO, en een meer gedetailleerde project-doorlooptijdplanning. Ook een gedetailleerde procesomschrijving en een 2D lay-out van de nieuwe, toekomstbestendige processen zijn inbegrepen. Indien gewenst levert de consultant een 3D visualisatie aan.

Advies inwinnen bij een consultant biedt in uiteenlopende situaties meerwaarde. Bijvoorbeeld om besparingspotentieel te identificeren, of wanneer capaciteitslimieten bereikt zijn – en eisen voor efficiëntie, productiviteit of flexibiliteit zijn toegenomen. Maar ook bij het benutten van (nieuwe) automatiseringsmogelijkheden, of bij het bevorderen van de energie-efficiëntie en het realiseren van een meer duurzame bedrijfsstrategie, kan een frisse, vakkundige blik net die extra zet in de juiste richting opleveren.

Een holistische aanpak, met één aanspreekpunt voor zowel advies als de uiteindelijke implementatie van de best passende oplossing, staat garant voor het beste resultaat. Minstens zo belangrijk is een onafhankelijk advies, zonder verplichtingen. Logistieke consultancy draait immers niet om het verkopen van merk gebonden oplossingen, maar om het leveren van de best beschikbare oplossing op de markt. Daarbij is het raadzaam te kiezen voor een consultant met ruime ervaring in verschillende branches. Bij zowel grote klanten als kleinere bedrijven, ongeacht de mate van automatisering.