parallax background







Knelpunten in het magazijn

Knelpunten in uw magazijn kunnen wijzen op een behoefte aan of zelfs een noodzaak tot automatisering. Loop eens een rondje door het magazijn. Bekijk processen met een kritische blik. Welke pijnpunten ziet u? Heeft u daarvoor structurele oplossingen of blust u steeds dezelfde ‘brandjes’? Deze bijvoorbeeld:

  • Niet nakomen van levertijden
  • Grote drukte op de magazijnvloer
  • Ruimtegebrek in het magazijn
  • Lichamelijke klachten bij medewerkers
  • Te veel fouten

Direct antwoord op uw vraag


Ik wil graag een vrijblijvend oriëntatie gesprek

Neem contact met ons op of bel 0172 44 6789.

 

Niet nakomen van levertijden

Betrouwbare levering is één van de belangrijkste eisen die klanten aan u stellen. En dat terwijl bedrijven en webshops juist nu hun besteltijden tot het uiterste oprekken. Zonder enige vorm van automatisering lukt het niet om alle orders op tijd te verwerken. Wie te laat levert, krijgt problemen.

Drukte op de magazijnvloer

Kent uw operationele proces piekmomenten? In een manueel magazijn kunt u niet onbeperkt extra mankracht inzetten. Op piekmomenten is efficiënt werken met meer mensen bijna onmogelijk. Medewerkers lopen elkaar in de weg. De productiviteit zakt dan weg, irritaties lopen op, de motivatie daalt en daarmee ook de zorgvuldigheid in het werk.

Ruimtegebrek

In een magazijn met ruimtegebrek daalt de efficiëntie. Als de omzet of het assortiment groeit, groeien ook de voorraden in het magazijn. Binnengekomen goederen blijven langer in de ontvangstruimte of elders in de weg staan. Van efficiënt werken is al snel geen sprake meer. Extern extra magazijnruimte huren? Daarmee haalt u zich vaak meer problemen op de hals, dan u oplost.

Te veel fouten

De kans op fouten stijgt bij tijdsdruk of ruimtegebrek. Fouten leiden tot tijdverlies en klachten. Het herstellen van die klachten kost bovendien geld (bijv. extra koerierskosten, schadekortingen). En elke onopgemerkte fout leidt tot een verkeerde levering. Gebeurt dit structureel, dan worden klanten ontevreden en gaan klagen, of ze vertrekken. Heeft u inzicht in het aantal fouten en hoe u ze kunt voorkomen?

Lichamelijke klachten bij medewerkers

In een uitdijend manueel magazijn worden uw medewerkers steeds zwaarder belast: grotere afstanden lopen, meer bukken, reiken, draaien en tillen. In uw dagelijkse bedrijfsvoering zijn gebrekkige ergonomie, lichamelijke klachten, ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid serieuze problemen. Ze leiden bovendien tot lagere productiviteit, tijdverlies en veiligheidsrisico’s.