Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring

Jungheinrich Nederland BV en haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: Jungheinrich) zijn zich van de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewust.

Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen op automatisering.jungheinrich.nl, hoe we uw gegevens tijdens het aanmeld- en bestelproces beveiligen, of we cookies en vergelijkbare technieken gebruiken, voor welke doelen we dit doen en hoe we de gegevens krijgen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u verschillende rechten. Deze omvatten het recht om bezwaar aan te tekenen tegen specifieke soorten van gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Meer informatie hierover is te vinden in de sectie over uw rechten.

Als u vragen heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze Coördinator Gegevensbescherming.

Jungheinrich AG

Functionaris Gegevensbescherming

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

datenschutz@jungheinrich.de

Doeleinden van gegevensverzameling

Algemene informatie

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen, bewaard en verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de verkoop van het producten- en dienstenprogramma van Jungheinrich en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketing- en salesactiviteiten. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in overeenstemming met de wettelijke regelgeving (op basis van onze gerechtvaardigde belangen en ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten) en alleen zoals uiteengezet in deze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring. Wanneer we derden gebruiken om onze diensten te verlenen, nemen we passende juridische voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Met uitzondering van verwerkingen die zijn vermeld in deze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring , geven we uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Toegang tot onze websites

Wanneer u onze websites bezoekt, verzendt de browser die u gebruikt automatisch informatie naar onze server. De informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 1. Het IP adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt
 2. Dag en tijd van de aanvraag
 3. Naam en URL van het geopende bestand
 4. Website die wordt gebruikt voor toegang (verwijzende URL)
 5. De browser die u hebt gebruikt, het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw internetprovider.
We gebruiken de hierboven vermelde gegevens om:
 1. Ervoor te zorgen dat een soepele verbinding tot stand komt
 2. Ervoor te zorgen dat onze websites prettig in gebruik zijn
 3. Systeemveiligheid en stabiliteit te beoordelen

De verzamelde gegevens geven geen directe indicatie van uw identiteit en wij trekken hieruit geen conclusies. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare middelen, targeting methoden en social media plug-ins op onze websites. De procedure en hoe uw data wordt gebruikt, wordt verder toegelicht in de secties over cookies.

Nieuwsbrief

Wij bieden drie nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de producten en diensten van Jungheinrich, onze aanbiedingen en relevante achtergrondinformatie over intralogistiek. Klanten van wie het e-mailadres bij Jungheinrich bekend is, dan wel relaties die zich via de websites aanmelden voor de nieuwsbrieven, kunnen deze ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt verstrekt aan de leveranciers die de verzending van de nieuwsbrieven voor ons verzorgen en uitsluitend voor dat doel. Verdere verstrekking aan derden van het abonneebestand is uitgesloten.

U heeft het recht om op elk willekeurig moment u af te melden op onze nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar Privacy(at)jungheinrich.nl. Ook in de nieuwsbrief zelf vindt u een optie om u af te melden.

Contact

Wanneer u een contact-, bestel-, download- of aanmeldformulier op onze websites invult, ons een e-mail stuurt of een bestelling plaatst via onze webshop, worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw contactaanvraag, bestelling of verzoek. De gegevens kunnen worden verstrekt aan derden die zijn betrokken bij de levering van bestelde goederen dan wel anderszins bij de uitvoering van de opdracht.

De gegevens kunnen tevens worden verstrekt aan onze partner die in opdracht van Jungheinrich kredietwaardigheidsonderzoeken uitvoert en – indien u gebruik maakt van een online betaalmogelijkheid – onze partner die de online betalingen via iDEAL, creditcard of PayPal voor ons afwikkelt. Voor online betalingen heeft onze partner uw naam, adres, rekeningnummer of creditcardnummer (inclusief vervaldatum), het factuurbedrag, de valutaeenheid en een transactienummer nodig. De betalingsgegevens worden aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen in onze administratie, om de betaling aan uw order te kunnen koppelen. Onze partner voor de betalingsafwikkeling kan voor de afwikkelingen ook onderaannemers of leveranciers inschakelen. Wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze betalingspartner, kunt u zich wenden tot Novalnet AG: datenschutz@novalnet.de

Wij gebruiken uw gegevens ook om u een zo persoonlijk mogelijke oriëntatie- en aankoopervaring te bieden. We passen onze communicatie (bijvoorbeeld direct-mailings, e-mails en telefonische marketing) aan op uw interesses. Wij gebruiken daarvoor tevens gegevens, bewaard in cookies, van uw IP-adres, surf-, download- en zoekgedrag. De procedure en hoe data uit cookies en vergelijkbare technieken wordt gebruikt, wordt verder toegelicht in de secties over cookies. De gegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers voor de uitvoering van dergelijke communicatie in opdracht van Jungheinrich.

Wanneer u een inlog-account creëert in onze webshop, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt zodat u bij toekomstige bezoeken niet opnieuw uw gegevens hoeft in te geven.

Reacties op artikelen op www.intralogistiek.nl kunnen worden gepubliceerd op dezelfde website.

Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management systeem (CRM-systeem) of een vergelijkbare opzet daarvan. In Nederland gebruiken we het CRM-systeem "SAP Hybris Cloud for Customer" en "SAP CRM" dat door SAP wordt geleverd voor een efficiënte en snelle verwerking van (persoons-)gegevens. Hiervoor hebben we een contract gesloten met de aanbieder in overeenstemming met art. 28 van de AVG, die hen verplicht de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken en te voldoen aan de privacyregels van de EU.

Beveiliging van uw gegevens

Alle gegevens die persoonlijk door u zijn verzonden, inclusief uw betalingsgegevens, worden met behulp van SSL (Secure Socket Layer) verstuurd. SSL is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt voor online bankieren. Manieren om een veilige SSL-verbinding te identificeren, zijn ‘https://’ in de adresbalk van uw browser en het hangslotsymbool in het onderste gedeelte van uw browser. We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens die we opslaan, te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Uw account op www.profishop.nl is uitsluitend na het ingeven van uw persoonlijke wachtwoord toegankelijk. U dient uw toegangsgegevens te allen tijde als vertrouwelijk te behandelen en uw browser af te sluiten zodra u de communicatie met ons afgerond heeft – vooral wanneer u uw apparaat samen met andere personen gebruikt.

Uw rechten
Overzicht

U mag te allen tijde eerder gegeven toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperkten, hebt u verder het recht:

 1. Op informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen
 2. Op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens
 3. Op verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij wegens wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen aan een langere opslag van gegevens moet worden voldaan
 4. Om de verwerking van uw gegevens te beperken
 5. Op gegevensoverdracht
 6. Om een klacht in te dienen bij toezichthoudende instanties
Herroepingsrecht

U mag de verwerking van uw persoonsgegevens weigeren of uw toestemming intrekken. Als u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken, stuurt u dan een e-mail aan privacy@jungheinrich.nl

Wettelijk voorgeschreven verwerkingen van uw persoonsgegevens vallen uiteraard niet onder dit recht.

Cookies

Met behulp van cookies en vergelijkbare technieken zoals JavaScript en web beacons (hierna gezamenlijk te noemen: cookies) zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan Jungheinrich websites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Bovendien maken cookies het mogelijk om in te loggen in onze webshop. We maken het surfen op onze websites makkelijker voor u en kunnen cookies gebruiken om u, op basis van getoonde interesse, relevante promoties of informatie aan te bieden via verschillende communicatiemiddelen.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Cookies volledig deactiveren kan echter betekenen dat u niet alle functies op onze websites kunt gebruiken. Opslagperiodes voor cookies zijn afhankelijk van hun doel en zijn niet allemaal hetzelfde.

Overzicht van de op deze website gebruikte cookies:

Functionele cookies

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen hanteren wij functionele cookies op deze website.

Toestemmingscookie

De toestemmingscookie onthoudt of u toestemming geeft voor het gebruik van marketing cookies. De toestemmingscookie voorkomt dat u bij elk nieuw bezoek aan een pagina opnieuw gevraagd wordt om toestemming voor het gebruik van cookies. We adviseren u het gebruik van alle cookies toe te staan voor een optimaal gebruik van onze websites.

Cookie verloopt na: niet (de cookie kan handmatig worden verwijderd in uw browser)

Sessiecookie

Deze cookie zorgt ervoor dat u herkend wordt als afzonderlijke bezoeker op de website en wordt gebruikt voor het probleemloos functioneren. De cookie vervalt na het einde van uw bezoek. Cookie verloopt na: einde bezoek

Wordfence

Doel: Wordfence helpt bij de beveiliging van onze website tegen aanvallen, worms, virussen en dergelijke. Daartoe wordt onder andere informatie geregistreerd over uw (globale) geografische locatie. De cookie vervalt 30 minuten na het einde van uw bezoek. Cookie verloopt na: 30 minuten

Taal

De taalcookie herkent en onthoudt uw taalvoorkeur. Bepaalde website-elementen kunnen hiermee in uw voorkeurstaal worden weergegeven./

Cookie verloopt na: 30 dagen

Analytische cookies

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen hanteren wij analytische cookies op deze website.

Google Analytics en Google Optimize

Doel: We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google"), om het gebruik van Jungheinrich websites te meten. Denk hierbij aan o.a. bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en bezoektijden. Op deze manier kunnen we de werking en inhoud van Jungheinrich websites beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Daarnaast gebruiken wij de extensie Google Optimize. Er worden anonieme gebruiksprofielen gemaakt. De volgende informatie wordt door de cookie gegenereerd over uw gebruik:

 1. Het door u gebruikte Browser type/versie
 2. Uw besturingssysteem
 3. Verwijzende URL (de eerder bezochte webpagina)
 4. Hostnaam van uw apparaat (IP-adres)
 5. Tijd van het serververzoek

Deze informatie wordt naar een Google server in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw IP-adres wordt afgeschermd door Google in de lidstaten van de Europese Unie en in landen aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Cookie verloopt na: 2 jaar

Met de volgende plug-in kunt u voorkomen dat cookies gegevens over het gebruik van websites (inclusief uw IP-adres) voor Google verzamelen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Alternatief voor deze browser plug-in, of voor browsers op mobiele apparaten, kunt u een opt-out cookie instellen, dat de toekomstige dataverzameling van Google Analytics op deze website verhindert: javascript:gaOptout()

Google Adwords

Doel: Google Adwords is een advertentiedienst aangeboden door Google Inc. Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aanvraag, aankoop, bestelling of download, worden conversiecodes gebruikt. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van onze advertenties vergroten. We slaan ook de gclid-parameter van Google op in de "jh_medium" -cookie om het succes van onze online advertenties te evalueren.

Cookie verloopt na: 30 dagen

Cookie gclid-parameter verloopt na: 90 dagen

Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres onder geen enkele voorwaarde aan andere gegevens van Google koppelen.

U kunt het gebruik van deze cookies door Google uitschakelen door naar de pagina te gaan voor het deactiveren van Google-advertenties. Doubleclick

Google gebruikt een DoubleClick-cookie op websites in het Google Netwerk en voor specifieke Google-services om klanten en uitgevers van AdWords te ondersteunen bij het plaatsen en beheren van advertenties. Wanneer u een website in het netwerk van Google bezoekt en op een advertentie klikt, kan er een DoubleClick-cookie in uw browser worden geplaatst. De DoubleClick-cookie-ID die aan uw browser wordt toegewezen, wordt vervolgens ook gebruikt bij het bezoeken van andere websites waarop het advertentieprogramma DoubleClick wordt gebruikt. Als uw browser al een DoubleClick-cookie heeft, wordt er geen andere DoubleClick-cookie toegewezen.

Meer informatie over het gebruik van DoubleClick-cookies in combinatie met Adwords is te vinden op de volgende website: http://www.google.com/doubleclick/. U kunt de DoubleClick-cookie deactiveren en in de toekomst weigeren door op de volgende link te klikken:http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Bing

Doel: Bing is een advertentiedienst aangeboden door Microsoft Corporation (“Microsoft) Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aanvraag, aankoop, bestelling of download, worden conversiecodes gebruikt. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van onze advertenties vergroten.

Cookie verloopt na: 25 dagen

Microsoft is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Marketing cookies

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (‘opt-in’) hanteren wij marketing cookies op deze website.

Act-On

Doel: We gebruiken het platform Act-On voor lead nurturing. Hierbij worden bezoekersgegevens van de website bijgehouden, bijvoorbeeld uw IP-adres, de door u bezochte pagina’s, uitgevoerde zoekopdrachten en gelezen en gedownloade content. Deze cookies worden ook gebruikt voor het aanbieden van relevante informatie via verschillende soorten media, zoals direct-mailings, e-mails en telefonische marketing en het meten van de respons daarop. We kunnen op deze manier onze commerciële activiteiten beter aanpassen aan uw oriëntatie- en aankoopproces. Cookie verloopt na: niet (de cookie kan handmatig worden verwijderd in uw browser)

Google Remarketing

Doel: De remarketing cookie van Google Inc. (“Google”) houdt bij welke producten en diensten u op onze website bekijkt. Daardoor zijn we in staat om u relevantere advertenties te tonen op websites van derden in het netwerk van Google. Ook zorgt de cookie ervoor dat het aantal keren dat u een advertentie van ons te zien krijgt, begrensd wordt. Cookie verloopt na: 10 jaar

Als u geen op interesse gebaseerde advertenties wilt zien, kunt u de Google Remarketing-trackingcookie deactiveren door op de volgende link te klikken: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Facebook Remarketing

Doel: De ‘pixel’ van Facebook Inc. (“Facebook”) houdt bij welke producten en diensten u op onze website bekijkt. Daardoor zijn we in staat om u relevantere advertenties te tonen binnen applicaties en op websites van Facebook en derden in het netwerk van Google. Ook zorgt de pixel ervoor dat het aantal keren dat u een advertentie van ons te zien krijgt, begrensd wordt. Wanneer u marketingcookies accepteert, wordt de pixel toegevoegd aan de pagina’s op deze website.

De gegevens die we op deze manier ontvangen zijn anoniem, wat betekent dat we geen persoonlijke gegevens zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en het ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ Cookie verloopt na: n.v.t.

Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt voorkomen dat Facebook en haar partners advertenties plaatsen door de instellingen voor Facebook-advertenties te bewerken via de volgende link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Intrekken van de toestemming voor het gebruik van marketingcookies U kunt uw toestemming voor het gebruik van marketingcookies door websites van Jungheinrich te allen tijde intrekken door deze te verwijderen in uw browser. De wijze waarop, is afhankelijk van uw type browser. Op de website van de Consumentenbond ( https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen ) vindt u een handleiding voor het verwijderen van cookies in de meest gebruikte browsers.

Embedding van video’s, diensten en inhoud van derden
Algemeen

Om ons bedrijf meer bekendheid te geven (onderdeel van onze gerechtvaardigde belangen), gebruiken we op onze websites plug-ins van sociale netwerken, zoals, zonder hiertoe te zijn beperkt: Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Op grond van onze gerechtvaardigde belangen gebruiken we ook content en diensten van derden binnen onze websites om de informatie op onze websites te verrijken, bijvoorbeeld, zonder hiertoe te zijn beperkt: video's, landkaarten en lettertypen. Deze content, diensten en plug-ins, worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken. Als u met een druk op een knop een video afspeelt of informatie deelt, wordt door het betreffende sociale netwerk een cookie geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de privacy moet worden gewaarborgd door de betreffende aanbieder van de content, dienst of plug-in.

Social Media

Facebook

De plug-ins van Facebook kunnen interactieve elementen of inhoud zijn (bijv. video's, afbeeldingen of tekst) en kunnen worden herkend door een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegel, de term "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-symbool) of door de toevoeging van de zinsnede "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van Facebook sociale plug-ins zijn hier te zien: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u een functie opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw apparaat rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw apparaat verzonden. Daarbij kunnen gebruiksprofielen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We hebben geen controle over de reikwijdte van gegevens die Facebook met deze plug-in verzamelt en we informeren u als zodanig op basis van ons kennisniveau.

Door het gebruik van een functie met de plug-in, wordt Facebook geïnformeerd dat u toegang heeft gekregen tot de corresponderende pagina op onze website. Als u op Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Bij interactie met de plug-ins, bijvoorbeeld een klik op de knop ‘Vind ik leuk’ of ‘Voeg een opmerking’ toe, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen Facebook-account hebt, is het nog steeds mogelijk dat Facebook het IP-adres van u kent en opslaat.

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking gaat u naar de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Als u een Facebook-account hebt en niet wil dat Facebook via onze websites gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw accountgegevens op Facebook, kunt u zich bij Facebook afmelden en uw cookies verwijderen voordat u gebruik maakt van onze websites. Via de volgende links kunt u uw instellingen wijzigen of het het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden weigeren: https://www.facebook.com/settings?tab=ads , via de Amerikaanse website https://www.aboutads.info of de EU-site https://www.youronlinechoices.com . De instellingen zijn van toepassing op alle apparaten, zoals desktopcomputers en smartphones.

LinkedIn

Wanneer u een pagina met een LinkedIn-functie opent, wordt een verbinding gemaakt met LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze internetpagina's hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn-knop "Recommend" klikt en u bent aangemeld met uw LinkedIn-account, kan LinkedIn deze actie aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij ontvangen geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking gaat u naar de privacyverklaring van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Via de volgende link kunt u zich afmelden voor de cookies van LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Twitter

U kunt de Twitter-plug-in ("Tweet"-knop) herkennen aan het Twitter-logo (een witte vogel op een blauwe achtergrond) en de toevoeging "Tweet". Als u een pagina opent die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de servers van Twitter. Twitter ontvangt daarbij informatie dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Twitter-knop op onze website klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kan Twitter deze actie aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij ontvangen geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking gaat u naar de privacyverklaring van twitter: https://twitter.com/en/privacy .

Als u een Twitter-account hebt en niet wil dat Twitter via onze websites gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw accountgegevens op Twitter, kunt u zich bij Twitter afmelden en uw cookies verwijderen voordat u gebruik maakt van onze websites.

Google Plus

De plug-ins van Google Plus kunnen onder andere worden herkend aan knoppen met het "+1" -symbool op een witte of gekleurde achtergrond.

Als u de plug-in gebruikt (bij de eerste klik), maakt uw browser een verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Google naar uw apparaat verzonden. Hierbij wordt Google geïnformeerd dat uw browser toegang heeft gekregen tot de corresponderende pagina op onze website, zelfs als u geen Google Plus-account heeft of niet bent aangemeld bij Google Plus. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u op Google Plus bent ingelogd, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u een interactie aangaat met de plug-ins, bijvoorbeeld een klik op de knop "+1", wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op Google Plus en daar weergegeven aan uw contacten.

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking gaat u naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Diensten en inhoud van derden Google Maps

We gebruiken Google Maps om kaarten weer te geven en om routeplannen te maken. Google Maps wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Door (een pagina met) deze functionaliteit te gebruiken, gaat u akkoord met de registratie, de verwerking en het gebruik van uw gegevens (inclusief het IP-adres) door Google, een van zijn vertegenwoordigers of een externe leverancier. Klik voor de gebruiksvoorwaarden van Google Maps op de volgende link: https://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html

Aanvullende informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Google Tag Manager

We gebruiken de software Google Tag Manager voor het plaatsen en beheren van verschillende website-tags via één interface. Er worden geen cookies van Google Tag Manager zelf geplaatst en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd, maar de software kan wel andere tags activeren die gegevens kunnen vastleggen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden via de volgende link: https://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html.

Wanneer u op deze opt-out link klikt, wordt een deactivatie cookie opgeslagen waarna Google Tag Manager geen tags meer zal plaatsen.

YouTube

We sluiten functies van YouTube in op onze websites om video's weer te geven en af te spelen. Deze functies worden geleverd door YouTube.

Wij gebruiken een modus met extra privacy waarbij, volgens informatie van YouTube, er alleen persoonsgegevens worden opgeslagen wanneer u het afspelen van een video start. YouTube gebruikt cookies om informatie over uw gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens YouTube wordt dit onder meer gebruikt om videostatistieken te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Ongeacht of de video wel of niet wordt afgespeeld, wordt er een verbinding met het Google-advertentienetwerk tot stand gebracht wat mogelijk tot een verdere gegevensverwerking leiden kan. Wij hebben daarop geen invloed.

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking gaat u naar de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Aanpassen van deze verklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

Vragen? E-mail uw vraag naar Privacy(at)jungheinrich.nl of bel 0172 44 67 89.