AGV Jungheinrich
parallax background

Automatiseren van het magazijn

Welke stakeholders heeft u nodig?

Aparte afspraken maken met uw stakeholders

Om succesvol een magazijn automatiseringsproject op te zetten, zijn veel partijen nodig. Directie, managers en medewerkers in uw eigen organisatie zijn de meest voor de hand liggende interne stakeholders. Maar magazijn automatisering raakt ook andere partijen buiten uw organisatie: de externe stakeholders.

Van stakeholders heeft u in eerste instantie vooral informatie nodig om uw plannen definitief vorm te geven. Bovendien zoekt u bij hen draagvlak en betrokkenheid om uw ideeën of plannen breder in de organisatie uit te rollen. Zodra het automatiseringsproject van start gaat, zullen alle stakeholders nauw met elkaar moeten samenwerken. Als u dit voorwerk goed aanpakt, heeft u daar tijdens de projectrealisatie veel profijt van.

Direct antwoord op uw vraag


Ik wil graag een vrijblijvend oriëntatie gesprek

Neem contact met ons op of bel 0172 44 6789.

Uw medewerkers

Wat verwacht u van uw medewerkers?
Om een project voor magazijnautomatisering soepel te laten verlopen, heeft u voor een lange periode de medewerking en het vertrouwen van uw mensen op de vloer nodig.
Zij begrijpen ongetwijfeld dat de werkwijzen in het magazijn gaan veranderen en daarmee ook hun functie. De onrust die dat geeft, wilt u voorkomen.
Hoe krijgt u wat u nodig heeft:
Wilt u mensen meekrijgen met uw visie, dan doet u dat door duidelijk te zijn. Zorg dat uw verhaal enthousiast en inspirerend is. Benadruk de belangen en voordelen voor het bedrijf als geheel en de kansen voor uw afdeling. Informeer uw medewerkers regelmatig en beantwoord alle vragen eerlijk en open. Ook als u het (nog) niet exact weet.
Betrek uw mensen zo vroeg mogelijk in het proces. Op de magazijnvloer leven vaak goede ideeën, die u kunt meenemen in uw plan. Neem hun ideeën serieus en vergroot zo de acceptatie.
Wie kan u hierbij helpen?
Betrek uw collega’s van personeelszaken hier op tijd bij. Automatisering van het magazijn betekent ook personele veranderingen vereist o.a. kennis van bijvoorbeeld verandermanagement. Bij personeelszaken hebben ze hiermee vaker te maken en anders weten ze waar ze kennis extern kunnen inhuren.

Externe stakeholders

Welke externe stakeholders heeft u nodig?
Is er akkoord op uw plan, dan gaat u op zoek naar partners die kunnen helpen bij de realisatie van het automatiseringsproject.
Stel uzelf de vraag of u, samen met uw team, voldoende kennis en capaciteit heeft om een goed ontwerp op te stellen en keuzes in systemen te maken. Is dat niet het geval, dan kunt u een adviseur in de arm te nemen of alvast een leverancier te selecteren. Zij kunnen uw data analyseren en op basis daarvan een eerste ontwerp maken.
Als automatisering vraagt om uitbreiding of nieuwbouw, dan heeft u andere stakeholders nodig: de architect voor het ontwerp, de gemeente voor de vergunning, de aannemer voor de bouw en wellicht de brandweer voor de brandveiligheid. Betrek deze partijen op tijd in het proces. Het aanvragen van vergunningen kan soms lang duren.
Maak niet de fout om eerst de architect een pand te laten ontwerpen en daarna pas over de inrichting na te denken.
Waarop moet u anticiperen?
De selectie van systemen en leveranciers kan complex zijn. Reken erop dat de aangeschreven leveranciers met verschillende oplossingen komen. Kies een financieel gezonde leverancier, want u verbindt zich voor lange tijd aan diens systeem.
Hoe selecteert u de juiste partij? Een slimme optie is leveranciers te vragen een ontwerp voor uw magazijn te maken. Zij beschikken immers over de juiste expertise en kennen de mogelijkheden van systemen vaak beter dan adviesbureaus. Overweeg met een partij in zee te gaan op basis van een openboekcalculatie of op basis van een engineeringsopdracht. En vraag naar hun referenties.
Hoe organiseert u de communicatie met externe stakeholders?
Extra aandacht is vereist als u kiest voor een ontwerp met opslag- en orderverzamelsystemen van verschillende partijen. Het beste is om één partij - de hoofdaannemer of system integrator - verantwoordelijk te maken voor het hele project. Dat voorkomt dat u belandt in discussies met leveranciers die bij problemen de verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Bedenk dat u dit soort projecten wellicht maar één keer in uw loopbaan doet. System integrators en adviesbureaus hebben dit als kernactiviteit en helpen u het project tot een succes te maken.

Uw volgende doel: een plan van aanpak voor automatisering van uw magazijn

Heeft u de stakeholders geïnventariseerd, alle informatie boven tafel gekregen en iedereen betrokken bij uw plannen? Dan kunt u nu concreter worden. De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak of projectplan.

Jungheinrich heeft een compleet - en heel overzichtelijk - stappenplan voor automatisering van uw magazijn klaar liggen. Wij nemen u mee door 4 fases en 12 stappen waarmee u heel praktisch een volledig plan van aanpak voor uw magazijnautomatisering kunt opstellen.