parallax backgroundDe grootste voordelen van magazijn automatisering

Automatisering biedt voordelen die verder gaan dan het stroomlijnen van de dagelijkse operatie op de magazijnvloer. Dezelfde voordelen dragen ook bij aan versterking van de concurrentiepositie van het hele bedrijf.

  • Uw kosten dalen
  • Uw servicegraad naar klanten stijgt
  • Het aantal fouten en klachten daalt
  • U verkort de doorlooptijden
  • De tevredenheid onder uw medewerkers neemt toe
  • Er ontstaat meer veiligheid voor goederen en omgeving

Direct antwoord op uw vraag


Ik wil graag een vrijblijvend oriëntatie gesprek

Neem contact met ons op of bel 0172 44 6789.

 

Uw kosten dalen

Automatisering helpt u om de logistieke kosten en arbeidskosten structureel te verlagen. Het beteken er in bijna alle gevallen voor dat u efficiënter gebruik maakt van de ruimte. Automatische systemen gebruiken minder kubieke meters en/of vloeroppervlak dan een manueel magazijn. Bovendien maakt u efficiënter gebruik van de hoogte. Zo kunt u magazijnuitbreiding of -nieuwbouw nog jaren uitstellen.

Uw servicegraad naar klanten stijgt

U kunt uw logistieke service aan klanten aanzienlijk verbeteren. Met automatisering vergroot u uw opslag- en orderverzamelcapaciteit, zodat u al uw orders op tijd kunt uitleveren. Orderpickers kunnen zich concentreren op hun eigenlijke taken: het verzamelen, verpakken en verzenden van orders. Dit biedt de kans om activiteiten met toegevoegde waarde uit te voeren, denk aan het labelen van producten, samenstellen van kits, etc.

Het aantal fouten en klachten daalt

Automatisering van processen betekent dat IT-systemen bepaalde beslissingen overnemen. Het aantal orders dat u compleet en op tijd uitlevert (on time, in full), neemt toe. Dat leidt tot een daling van het aantal fouten. U krijgt dus minder klachten te verwerken.

U verkort de doorlooptijden

Met automatisering kunt u uw doorlooptijden verkorten. De tijd die nodig is om orders te verzamelen, neemt aanzienlijk af met een semi-automatisch of automatisch orderverzamelsysteem. In de e-commerce of onderdelendistributie is snelheid van leveren een belangrijk concurrentievoordeel.

De tevredenheid onder uw medewerkers neemt toe

Dankzij automatisering neemt de fysieke belasting van medewerkers af. Zo vermindert u het aantal lichamelijke klachten en de bijbehorende consequenties voor uw bedrijfsvoering. Medewerkers zijn productiever, omdat ze minder nutteloze handelingen verrichten. Bovendien maken ze minder fouten en neemt ook de veiligheid toe. U begrijpt dat de werknemerstevredenheid daarmee flink toeneemt. Dat leidt weer tot een lager verloop.

Er ontstaat meer veiligheid

Een automatisch opslagsysteem betekent dat uw goederen veilig liggen opgeslagen, onbereikbaar voor onbevoegden. Voor bedrijven met veel kostbare artikelen in hun assortiment kan dit een reden zijn voor automatiseren. Automatisering vergroot ook de veiligheid voor de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke stoffen die niet naast elkaar mogen worden opgeslagen. Een automatiseringssysteem houdt daar rekening mee. Mocht er toch brand uitbreken, dan biedt een automatisch magazijn de mogelijkheid om alternatieve blusmethoden op basis van CO2 toe te passen.